CHIKARA

Contacts

Inschrijfgeld € 10,00 eenmalig
 

 

Lesgeld € 21,00 p.m.senioren
  € 17,00 p.m. studenten
  € 11,00 p.m. junioren
   

Contributies dienen per maand, per kwartaal, half jaar of per jaar te worden overgemaakt
op rek.nr. IBAN : NL04ABNA0419462341 t.n.v. Stichting Chikara te Wijk bij Duurstede.

Voor meer informatie : stuur een mail naar sportschoolchikara@gmail.com
Voor telefonische informatie: 06-28229647

 

Algemene voorwaarden

Men dient altijd de aanwezige leraar of leraren, medeleerlingen en gasten te respecteren.

Men kan en mag de leraar/club niet aansprakelijk stellen voor eventueel opgelopen letsel of verwondingen.

Men neemt geheel op vrijwillige basis deel aan de training.

Men kan en mag de leraar/club niet aansprakelijk stellen voor eventuele vermissingen van en schade aan persoonlijke eigendommen.

Men is verplicht de leraar/club in kennis te stellen van aanwezige blessure en/of fysieke gebreken.

Na een maand is men verplicht het tenue (wit karatepak) en voor het sparren protectie (scheen/wreef en handbeschermers) te dragen.

Opzegtermijn is 1 kalendermaand. Men dient zich schriftelijk op te zeggen.

Bij afwezigheid in geval van ziekte, verhuizing etc., blijft de betalingsverplichting van de leerling onverminderd bestaan.

Elke leerling van de sportschool, die zich zodanig gedraagt, zowel binnen als buiten de sportschool, waardoor de sfeer en/of de naam in diskrediet wordt gebracht,
kan het lidmaatschap worden opgezegd met onmiddellijke ingang.

Betalingen dienen voor de 10e van de maand te worden overgemaakt.

Op feestdagen, zomer- en kerstvakantie worden er geen lessen gegeven.

 

 

Stichting Chikara is ingeschreven bij de KvK onder nummer 32156230.